ກອງປະຊຸມການຜະລິດ

ງານວາງສະແດງການຜະລິດ

ປະລິມານການຜະລິດປະຈໍາວັນສູງສຸດເຖິງ 100,000.ປະລິມານການຂາຍປະຈໍາປີຂອງພວກເຮົາບັນລຸເຖິງ 80,000,000 ກະປ໋ອງໃນປັດຈຸບັນ.

ພວກເຮົາມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະສະຫນອງລູກຄ້າດ້ວຍຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງຈາກແຫຼ່ງ.

ປະມານ2

ປະມານ2

ປະມານ2

ປະມານ2

ປະມານ2

ປະມານ2

ພ້ອມສົ່ງ

ປະມານ2

ປະມານ2

ປະມານ2

ປະມານ2